www.ecofloor.asia, www.spcfloor.vn

Phào ốp tường vân đá KA-30Y (30mm*20mm)

Phào chỉ - Phụ kiện

Phào ốp tường vân đá KA-30Y (30mm*20mm)


KA-30Y

---

Phào chỉ - Phụ kiện

Phào ốp tường mang vân đá cẩm thạch mang đến sự sang trọng, tinh tế từng đường nét trong công trình xây dựng

KA-30Y-1

KA-30Y-1

Phào ốp tường vân đá KA-30Y (30mm*20mm)


Các mã sản phẩm:

Mã hàng

Tên hàng

ĐVT

KA-30Y.1001-1

Thắt lưng ngang vân đá KA-30Y.1001-1

Cây

KA-30Y.1051-5

Thắt lưng ngang vân đá KA-30Y.1051-5

Cây

KA-30Y.1051-8

Thắt lưng ngang vân đá KA-30Y.1051-8

Cây

KA-30Y.1060-1

Thắt lưng ngang vân đá KA-30Y.1060-1

Cây

KA-30Y.1070-2

Thắt lưng ngang vân đá KA-30Y.1070-2

Cây

KA-30Y.1076

Thắt lưng ngang vân đá KA-30Y.1076

Cây

KA-30Y.1086-1

Thắt lưng ngang vân đá KA-30Y.1086-1

Cây

KA-30Y.130

Thắt lưng ngang vân đá KA-30Y.130

Cây