www.ecofloor.asia, www.spcfloor.vn

Phào ốp tường vân đá KA-12A (120mm*30mm)

Phào chỉ - Phụ kiện

Phào ốp tường vân đá KA-12A (120mm*30mm)


KA-12A

---

Phào chỉ - Phụ kiện

KA-12A-1

KA-12A-1

Phào ốp tường vân đá KA-12A (120mm*30mm)


Sản phầm được cải tiến từ mã 12M

Các mã sản phẩm:

Mã hàng

Tên hàng

ĐVT

KA-12A.1001-1

Nẹp Viền Vân Đá KA-12A.1001-1

Cây

KA-12A.1051-5

Nẹp Viền Vân Đá KA-12A.1051-5

Cây

KA-12A.1051-8

Nẹp Viền Vân Đá KA-12A.1051-8

Cây

KA-12A.1060-1

Nẹp Viền Vân Đá KA-12A.1060-1

Cây

KA-12A.1070-2

Nẹp Viền Vân Đá KA-12A.1070-2

Cây

KA-12A.1086

Nẹp Viền Vân Đá KA-12A.1086-1

Cây