www.ecofloor.asia, www.spcfloor.vn

Bảo hành sản phẩm

Chứng chỉ và Bảo hành sản phẩm

Sản phẩm được bảo đảm về vấn đề chất lượng ngang bằng hoặc tốt hơn so với các thông số công bố trước đó với khách hàng. Các thông số này do các phòng thí nghiệm độc lập và uy tín tiến hành. Sảm phẩm được kiểm định nghiêm ngặt và có các chứng chỉ quốc tế như CE/ SGS/ Floorscore 


Không tìm thấy bản ghi nào