www.ecofloor.asia, www.spcfloor.vn

Bảo hành sản phẩm

Bảo hành sản phẩm

29/05/2018 8:37:41 AM | 1835

Sản phẩm được bảo đảm về vấn đề chất lượng ngang bằng hoặc tốt hơn so với các thông số công bố trước đó với khách hàng. Các thông số này do các phòng thí nghiệm độc lập và uy tín (SGS) tiến hành.


Bài viết cùng chuyên mục